fotogalerij


Tentoonstelling 1ste leerjaar De Mozaïek
De leerlingen van het 1ste leerjaar van de De Mozaïek onder leiding van Juf Els stelden hun werken tentoon die zij tijdens het schooljaar maakten. De kinderen maakten een kunstwerk met symbolen uit goudpapier die ze opmerkten bij kunstenares Nel Aerts.
foto genomen op: 2021-06-19   nr: 78


_______________________________________________________________________________________


Tentoonstelling 1ste leerjaar De Mozaïek
De leerlingen van het 1ste leerjaar van de De Mozaïek onder leiding van Juf Els stelden hun werken tentoon die zij tijdens het schooljaar 2020-2021 maakten. Hier lieten de kinderen zich inspireren door kunstenaar Jackson Pollock.
foto genomen op: 2021-06-19   nr: 75


_______________________________________________________________________________________


CurieuzeNeuzen: hitte en droogte in je tuin
Met een netwerk van 5.000 meetpunten brengen we een half jaar lang de hitte en droogte in heel Vlaanderen in kaart. Een slimme sensor meet de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem en zendt dagelijks deze data door naar de Universiteit Antwerpen.
foto genomen op: 2021-04-02   nr: 74


_______________________________________________________________________________________


Beweegroute Oefening 9
Iedereen, jong en oud, kan de eenvoudige oefeningen uitvoeren. Er is geen speciale sportkledij voor nodig. Komt je leuk ontspannen in een natuurlijke omgeving.
foto genomen op: 2021-03-31   nr: 72


_______________________________________________________________________________________


Beweegroute Opwarming
Boutersem beweegt, ook in de pastorietuin van Roosbeek! In samenwerking met het gemeentebestuur werd een beweegroute met 10 oefeningen opgesteld. Natuurlijk beginnen we met een "opwarming".
foto genomen op: 2021-03-31   nr: 71


_______________________________________________________________________________________


Troostplek Ferm in bloei
Een plek voor iedereen die naar troost verlangt. Voor het vertrouwen, ook als het moeilijk gaat, dat er telkens weer een morgen komt.
foto genomen op: 2021-03-30   nr: 70


_______________________________________________________________________________________


Pasar Pak je tijd plekje
In het kader van de nationale actie "Pak je tijd" koos Pasar Boutersem de Pastorietuin van Roosbeek uit als haar "Pak je tijd plekje" waar men in een prachtige omgeving tot rust kan komen en genieten van de natuur.
foto genomen op: 2018-01-07   nr: 69


_______________________________________________________________________________________


Koesterburensafari Prov Vl-Brab

foto genomen op: 2012-06-08   nr: 67


_______________________________________________________________________________________


De gerestaureerde serre
Alle glas werd eraf genomen. Het ijzeren frame werd met stalen borstels en schijven afgeschuurd. Daarna werden er drie lagen op gespoten: een zinklaag, een antiroest grondlaag en een groene afwerkingslaag. Het resultaat mag gezien worden! Zie ook foto 13
foto genomen op: 2011-08-16   nr: 66


_______________________________________________________________________________________


Brug over de ringgracht
De toegang tot het eiland mogelijk maken, is niet de enige functie van de brug. De brug is zo gebouwd dat gemakkelijk vanaf de brug met schepnetten in het water kan geschept worden. Zo kunnen leerlingen van de bezoekende klassen aan wateronderzoek doen.
foto genomen op: 2011-08-05   nr: 64


_______________________________________________________________________________________


Solitaire bijen
De solitaire bijtjes hebben het insectenhotel ontdekt en vliegen ijverig af en aan. 1 solitaire bij is voor bestuiving evenveel waard als ongeveer 100 werksters van honingbijen. Het is dus heel belangrijk dat deze soort gehuisvest geraakt.
foto genomen op: 2011-03-25   nr: 63


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
Duurzaamheidsambtenaar Annemie Van Ranst en milieuambetenaar Nadine Meeus hadden een stand over biodiversiteit opgezet en over dat onderwerp ook een wedstrijd georganiseerd.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 62


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
In de composthoek van de tuin legde compostmeester Bart Van Der Linden uit wat moet en wat niet mag om tot een goede compost te komen.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 61


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
Yves Vanhoebroek, compostmeester van de gemeente Boutersem, demonstreerde hoe men met eenvoudige middelen een mooi hekje kan vlechten met kronkelwilg.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 60


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
Op het dorpsplein gingen in de namiddag verschillende activiteiten door, o.a. een workshop bloemschikken door Evelyne Detraux. In de tuin waren er geleide wandelingen.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 59


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
Tijdens de receptie, aangeboden door het Gemeentebestuur, zorgde het saxofoonkwartet Basta voor een streepje muziek.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 58


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
De genodigden voor de academische zitting werden rondegeleid in de tuin. Onder hen erkennen we Gedeputeerde van de Provincie Vlaams Brabant, Mevrouw Monique Swinnen, Burgemeester Guido Langendries en Eerste Schepen Marcel Meys.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 57


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
Burgemeester Guido Langendries opent de poort van de pastorietuin. Vanaf nu zal de pastorietuin St Anna Roosbeek in principe dagelijks toegankelijk zijn voor het publiek van ongeveer 9 uur tot ongeveeer 18 u.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 55


_______________________________________________________________________________________


Officiële opening
Na de toespraken van Burgemeester Guido Langendries en parkbeheerder Raoul Vandersmissen zongen de kinderen van de basisschool de Mozaïek het MOS-lied.
foto genomen op: 2010-05-30   nr: 54


_______________________________________________________________________________________


De composthoek
Klein snoeihout en afval van de moes- en kruidentuin wordt hier verwerkt tot compost, die later zal gebruikt worden in de perken en in de moestuin.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 53


_______________________________________________________________________________________


De poel in de lusthof
De poel wordt gevoed door een bronnetje in de oever aan de noordzijde. Het water is afkomstig van hemelwater dat neergevallen is op de Kumtichse berg en de Zavelberg en op de onderliggende kleilaag doorsijpeld. Vergelijk met de foto nr 14 en 40 hieronder.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 52


_______________________________________________________________________________________


Het bloemrijk hooiland
De Madelieffijnstraal, de Gele morgenster en vele andere bloeiende planten doen reeds hun opwachting in het hooiland.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 51


_______________________________________________________________________________________


Het wandelpad

foto genomen op: 2010-03-09   nr: 50


_______________________________________________________________________________________


Het klein fruitperceel
Stekelbessenstruiken, aalbessenstruiken en herfstframbozenstruiken vormen het klein fruitbestand, op het einde van het pad aangevuld met een Krentenboompje.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 49


_______________________________________________________________________________________


Het insectenhotel
De oude afgestorven Tamme kastanje (zie foto nr 35 hieronder) leverde voldoende hout voor dit insectenhotel.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 48


_______________________________________________________________________________________


De boomgaard
De boomgaard is een historisch onderdeel van de pastorietuin en werd aangevuld met enkele jonge fruitbomen.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 47


_______________________________________________________________________________________


De moes- en kruidentuin
De leerlingen van de Mozaïek, de basisschool van Roosbeek, maakten onder leiding van de leerkrachten en de natuuroudersgroep een plan voor de moes- en kruidentuin, dat zij nadien ook prachtig gerealiseerd hebben. Vergelijk met foto nr 12 hieronder.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 46


_______________________________________________________________________________________


De bloementuin
Na de verwijdering van de alles overheersende coniferen werd een perk aangelegd met vaste bloeiende planten. Vergelijk met foto nr 11 hieronder.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 45


_______________________________________________________________________________________


Het infobord
Het infobord aan de ingang bevat een korte historiek, het parkreglement, een grondplan van de tuin en een lijst van de renovatiewerken
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 44


_______________________________________________________________________________________


De nieuwe toegangspoort
Vergelijk met foto nr 10 hieronder.
foto genomen op: 2010-05-29   nr: 43


_______________________________________________________________________________________


Uitbaggeren van de ringgracht
Op maandag 2 november werd de poel in de lusthof van de pastorietuin uitgebaggerd. De bladval van meerdere tientallen jaren werd tot 40 cm diep uitgehaald. Met twee kranen (4 ton en 6 ton) werd van 7 u tot 16.30 u gewerkt. Nu hopen op leven in de poel.
foto genomen op: 2009-11-02   nr: 40


_______________________________________________________________________________________


Goudvliesbundelzwam
Deze bundelzwammen groeien op het dode staande stamdeel van de afgestorven Varenbeuk. De naam: Goudvliesbundelzwam of Pholiota aurivella.Op loofhout maar vooral beuk, in bundels groeiend en vaak hoog aan de stam. Zowel parasitair als saprotroof.
foto genomen op: 2009-10-19   nr: 37


_______________________________________________________________________________________


Afgestorven Tamme kastanje
Een afgestorven Tamme kastanje die gevaarlijk overhelde, werd omgezaagd. Het bovendeel in rollen gestapeld. De onderste drie meter van de stam zal verzaagd worden om een insectenhotel mee te bouwen.
foto genomen op: 0000-00-00   nr: 35


_______________________________________________________________________________________


Open Monumentendag 2009
Tijdens de Open Monumentendag 13 sept 2009 werd de Pastorietuin opengesteld als onderdeel van twee wandelingen die de cultuurraad organiseerde
foto genomen op: 2009-09-13   nr: 32


_______________________________________________________________________________________


Floradeterminatie 4 juni 2009
Onder leiding van Georges Buelens werden er 58 voorkomende planten genoteerd, waarvan 31 in het bloemrijk hooiland. Enkele bijzondere aanwezige soorten: Madelieffijnstraal, Brede wespenorchis, Knopig helmkruid, Gele morgenster, Ringelwikke, ...
foto genomen op: 2009-07-21   nr: 25


_______________________________________________________________________________________


Charter biodiversiteit
De gemeente Boutersem ondertekende op 21 maart 2009 in de pastorietuin het charter van Natuurpunt ivm de biodiversiteit. Hiermee belooft het Gemeentebestuur de projecten te steunen die de biodiversiteit in de natuur kunnen bevorderen.
foto genomen op: 2009-03-21   nr: 23


_______________________________________________________________________________________


Sfeervolle sneeuwfoto 1

foto genomen op: 2009-01-06   nr: 22


_______________________________________________________________________________________


Sfeervolle sneeuwfoto 3

foto genomen op: 2009-01-06   nr: 20


_______________________________________________________________________________________


Sfeervolle sneeuwfoto 4

foto genomen op: 2009-01-06   nr: 19


_______________________________________________________________________________________


Sfeervolle sneeuwfoto 6

foto genomen op: 2009-01-06   nr: 17


_______________________________________________________________________________________


Vóór de renovatie: de pastorie

foto genomen op: 2008-11-25   nr: 15


_______________________________________________________________________________________


Vóór de renovatie: de poel

foto genomen op: 2008-11-25   nr: 14


_______________________________________________________________________________________


Vóór de renovatie: de serre

foto genomen op: 2008-11-25   nr: 13


_______________________________________________________________________________________


Vóór de renovatie: de moestuin

foto genomen op: 2008-11-25   nr: 12


_______________________________________________________________________________________


Vóór de renovatie: de voortuin

foto genomen op: 2008-11-25   nr: 11


_______________________________________________________________________________________


Vóór de renovatie: de toegangspoort

foto genomen op: 2008-11-25   nr: 10


_______________________________________________________________________________________