beheerplan

Inleiding
De pastorietuin van Roosbeek maakt deel uit van de pastorie van Roosbeek, die op haar beurt behoort tot het dorpsgezicht, samen met de geclasseerde kerk, het goed van Peten en de boerderij Wenseleers. De pastorietuin heeft zowel op vlak van indeling als wat betreft de aanwezige beplanting een historische waarde.

Doelstelling van een beheerplan voor de pastorietuin van Roosbeek
1. Het beheerplan moet het mogelijk maken de authenticiteit van de pastorietuin voor de toekomst te bewaren. De historische opbouw en de bijzondere plantengroei moeten beschermd worden.

2. De pastorietuin moet een meerwaarde bieden aan de inwoners en de verenigingen van heel Boutersem en van Roosbeek in het bijzonder. Dat kan onder andere door te voldoen aan de hierna volgende doelstellingen.

3. Het beheerplan moet de pastorietuin geschikt maken voor gebruik in het kader van natuuronderricht en natuurbeleving van de Boutersemse scholen.

4. Het beheerplan moet voorzien dat in en over de pastorietuin voldoende informatie verstrekt wordt aan de bezoeker over de historiek van de tuin en de aanwezige natuur (flora en fauna).

5. De voortuin (gedeelte tussen de pastorie en de schuur) en de boomgaard moeten beschikbaar zijn voor kleinschalige en aangepaste activiteiten van Boutersemse verenigingen en scholen.

Het volledige beheerplan
download hier het beheerplan van de pastorietuin