waargenomen dierenAlpenwatersalamander     Mesotriton alpestris     Salamandridae

   datum eerste waarneming : 24-03-2009    plaats : composthoek en onder dekzeil van de moestuin

nr : 14

__________________________________________________________________________________________________________________

Atalanta     Vanessa atalanta     Nymphalidae

   datum eerste waarneming : 06-09-2010    plaats : Op het verroeste slot van serredeur

nr : 22

__________________________________________________________________________________________________________________

Azuurwaterjuffer     Coenagrion puella     Coenagrionidae

   datum eerste waarneming : 18-05-2009    plaats : Op de Hondsroos achteraan het hooiland

nr : 17

__________________________________________________________________________________________________________________

Blauwe reiger     Ardea cinera     Ardeidae

   datum eerste waarneming : 31-10-2012    plaats : In de poel van de lusthof

nr : 27

__________________________________________________________________________________________________________________

Gaai     Garrulus glandarius     Corvidae

   datum eerste waarneming : 19-06-2010    plaats : In het hakhoutperceel

nr : 19

__________________________________________________________________________________________________________________

Groene specht     Picus viridis     Picinae

   datum eerste waarneming : 19-06-2010    plaats : Boomgaard

nr : 18

__________________________________________________________________________________________________________________

Ree     Capreolus capreolus     Cervidae

   datum eerste waarneming : 01-09-2010    plaats : Lusthof

nr : 21

__________________________________________________________________________________________________________________

Rode of Gewone eekhoorn     Sciurus vulgaris     Sciuridae

   datum eerste waarneming : 19-06-2010    plaats : Zo liepen er twee over het dak van de schuur

nr : 20

__________________________________________________________________________________________________________________

Solitaire bij     ...     Apoïdea

   datum eerste waarneming : 25-03-2011    plaats : insectenhotel

nr : 23

__________________________________________________________________________________________________________________

Steenmarter (Floere, het Fluwijn)     Martes foina     Mustelidae

   datum eerste waarneming : 30-06-2012    plaats : Op de muur achter de bessenstruiken

nr : 24

__________________________________________________________________________________________________________________

Vuurjuffer     Pyrrhosoma nymphula     Coenagrionidae

   datum eerste waarneming : 18-05-2009    plaats : Op de Hondsroos achteraan het hooiland

nr : 16

__________________________________________________________________________________________________________________

Wilde eend     Anas platyrhynchos     Anatidae

   datum eerste waarneming : 05-03-2009    plaats : Lusthof

nr : 15

__________________________________________________________________________________________________________________

Woelrat     Arvicola terrestris     Cricitidae

   datum eerste waarneming : 08-07-2012    plaats : In het hooiland. Twee pijpen gegraven.

nr : 25

__________________________________________________________________________________________________________________